Visió Artificial

Som integradors d'equips de visió artificial.
  
La visió artificial és un camp aplicable a molts sectors de la indústria, per exemple:

- Alimentació i begudes
- Automoció 
- Farmàcia
- Química
- Cosmètica


El nostre mètode de treball es basa en 4 punts:

1.- Recollida de mostres reals del producte/s a inspeccionar.
2.- Realització d'un estudi de viabilitat de l'aplicació (sense cost).
3.- Elaboració d'un pressupost (sense cost).
4.- Muntatge i posada en marxa de l'aplicació.

Amb aquest mètode de treball volem garantitzar que l'aplicació sigui viable tècnicament, això vol dir que abans de fer-la ja l'hem resolt.

Disposem d'un laboratori per fer els estudis de viabilitat amb equips de visió artificial i tots els accessoris necessaris (il·luminació, càmeres, lents...)Si esteu interessats en alguna aplicació, podeu contactar amb nosaltres al mail joan@salvado.cat


Distribuïdor oficial de: