Automatització Industrial

Disposem d'una gamma de productes d'automatització industrial molt complerta:


 
- PLC's

- Pantalles tàctils


- Sensors (fotocèl·lules, làser, fibra, inductius, capacitius, pressió, temperatura, humitat, cabal,....)


- Variadors de freqüència


- Servomotors

- Finals de carrera


- Temporitzadors


- Comptadors


- Controladors de temperatura


- Analitzadors de xarxa


- Relés electromecànics


- Fonts d'alimentació

- Seguretat en maquinària (Relés, sensors, barreres....)


- Mesura de temperatura i humitat sense contacte


Consulti'ns per més informació!!


Distribuïdor oficial de: